De Antwerpse Voedselraad

Iedereen eet. Meestal zo’n drie keer per dag. 

De afstand tussen de stad en de oorsprong van voedsel wordt alsmaar groter. Als consument hebben we weinig zicht op waar ons voedsel vandaan komt. 

Het voedselvraagstuk is complex: de manier waarop we eten produceren en consumeren veroorzaakt heel wat sociaal, ecologische en economische problemen. We kampen met uitgeputte bodems, obesitas, toenemende vraag bij voedselbanken, klimaatverandering, stijgende grondprijzen, droogte, ineenstorting van ecosystemen, te lage prijzen voor de boer, voedselverspilling, en ga zo maar voort…

Als mogelijke oplossing voor deze uitdagingen worden wereldwijd lokale stedelijke voedselraden opgericht. Ook in Antwerpen komt de voedselraad sinds 2019 samen voor overleg en actie om voedsel gerelateerde uitdagingen aan te pakken. Hierin zetelt het middenveld, lokale overheden, voedselinitiatieven, ondernemingen, ngo’s en burgers.

Steden zijn plaatsen waar innovaties in voedselproductie, -consumptie, -distributie en beleidsontwikkeling ontstaan en elkaar vinden. Met een goed beleid rond voeding boek je vooruitgang op tal van domeinen zoals gezondheid, welzijn, milieu, mobiliteit, economie, cultuur, plattelands- en stadsontwikkeling, onderwijs…

Wat? De voedselraad is drie keer samengekomen in 2019-2020. Telkens dachten 50 tot 70 deelnemers samen na over de toekomst met als resultaat een ruwe aanzet voor een Antwerpse voedselstrategie. Zeven doelstellingen formuleren hoe voeding in Antwerpen een  hefboom kan zijn voor een transitie naar een meer leefbare stad.

De Voedselraad werd opgericht door Commons Lab Antwerpen vzw, CRESC Universiteit Antwerpen, Boeren en Buren, Wervel, Boerenbond, Rikolto, Voedselteams Antwerpen, De Landgenoten, Rurant, Fundament 2060, Velt vzw, FoodWIN en Klimplant vzw.